‎สล็อตเว็บตรง แตกง่าย วิศวกรรมคืออะไร? ‎

‎สล็อตเว็บตรง แตกง่าย วิศวกรรมคืออะไร? ‎

‎ โดย ‎‎ ‎‎ ‎‎จิม ลูคัส‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ผลงานจาก ‎‎ ‎‎ ‎‎เดซี่ โดบริเยวิช‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ เผยแพร่เมื่อ ‎‎28 กุมภาพันธ์ 2022‎ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย ‎วิศวกรรมศาสตร์เป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา STEAM (เดิมเรียกว่าการศึกษา STEM)‎

‎วิศวกรรมศาสตร์เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ‎‎คณิตศาสตร์‎‎ในการแก้ปัญหา วิศวกรคิดออกว่าสิ่งต่าง ๆ ทํางานอย่างไรและหาการใช้งานจริงสําหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์มักจะได้รับเครดิตสําหรับนวัตกรรมที่พัฒนาสภาพมนุษย์ แต่เป็นวิศวกรที่เป็นเครื่องมือในการทําให้นวัตกรรมเหล่านั้นพร้อมใช้งานทั่วโลก‎

‎ในหนังสือของเขา “‎‎รบกวนจักรวาล‎‎” (มูลนิธิสโลน, 1981) นักฟิสิกส์ฟรีแมนไดสัน

เขียนว่า “นักวิทยาศาสตร์ที่ดีเป็นคนที่มีความคิดดั้งเดิม วิศวกรที่ดีคือคนที่ออกแบบที่ทํางานกับความคิดดั้งเดิมให้น้อยที่สุด ไม่มีพรีม่าดอนน่าในสาขาวิศวกรรม”‎‎ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษย์ ‎‎พีระมิด‎‎แห่งกิซ่า ‎‎สโตนเฮนจ์‎‎ ‎‎พาร์เธนอน‎‎ และ‎‎หอไอเฟล‎‎ยืนหยัดในวันนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งมรดกทางวิศวกรรมของเรา วิศวกรในปัจจุบันไม่เพียง แต่สร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่น‎‎สถานีอวกาศนานาชาติ‎‎ (ISS) แต่พวกเขายังสร้างแผนที่ไปยัง‎‎จีโนมของมนุษย์‎‎และ‎‎ชิปคอมพิวเตอร์‎‎ที่เล็กกว่าที่ดีขึ้น‎

‎วิศวกรรมเป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญของ‎‎การศึกษา STEAM‎‎ (เดิมเรียกว่า STEM education) ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศิลปะและคณิตศาสตร์ ‎ประเภทของวิศวกรรม‎‎วิศวกรรมเครื่องกล‎‎เกี่ยวข้องกับการออกแบบการผลิตการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงระบบควบคุมและเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงยานพาหนะเครื่องจักรก่อสร้างและฟาร์มการติดตั้งอุตสาหกรรมและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลาย‎

‎วิศวกรรมไฟฟ้า‎‎เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดสอบการผลิตการก่อสร้างการควบคุมการตรวจสอบและการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรและระบบ ระบบเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่วงจรกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงระบบผลิตและส่งกําลังระดับชาติ‎

‎ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ามีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่วงจรกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงระบบผลิตไฟฟ้า

และระบบส่งกําลังแห่งชาติ ‎‎(เครดิตภาพ: ฮินเทอร์เฮาส์ โปรดักชั่น ผ่านเก็ตตี้ อิมเมจ)‎

‎วิศวกรรมโยธา‎‎เกี่ยวข้องกับการออกแบบการก่อสร้างการบํารุงรักษาและการตรวจสอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นทางหลวงทางรถไฟสะพานอุโมงค์เขื่อนและสนามบิน‎

วิศวกรรมการบินและอวกาศ‎‎เกี่ยวข้องกับการออกแบบการผลิตและการทดสอบอากาศยานและยานอวกาศรวมถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบเช่นโครงเครื่องบินโรงไฟฟ้าระบบควบคุมและคําแนะนําระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และระบบการสื่อสารและการนําทาง ‎

‎วิศวกรรมนิวเคลียร์‎‎เกี่ยวข้องกับการออกแบบการผลิตการก่อสร้างการดําเนินงานและการทดสอบอุปกรณ์ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการควบคุมและการตรวจจับรังสีนิวเคลียร์ ระบบเหล่านี้รวมถึงเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สําหรับโรงไฟฟ้าและเรือการผลิตและการวิจัย radioisotope วิศวกรรมนิวเคลียร์ยังรวมถึงการตรวจสอบและปกป้องมนุษย์จากผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายของรังสี‎

‎เรื่องที่เกี่ยวข้อง:‎

‎– ‎‎6 เครื่องง่ายๆ : ทําให้การทํางานง่ายขึ้น‎

‎– ‎‎ประวัติคอมพิวเตอร์: ระยะเวลาสั้น ๆ‎

‎- ‎‎สะพานที่ยาวที่สุดในโลกคืออะไร?‎ 

‎วิศวกรรมโครงสร้าง‎‎เกี่ยวข้องกับการออกแบบการก่อสร้างและการตรวจสอบโครงสร้างแบกรับน้ําหนักเช่นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่สะพานและโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม‎‎วิศวกรรมชีวการแพทย์‎‎เป็นวิธีปฏิบัติในการออกแบบระบบอุปกรณ์และอุปกรณ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติด้านการแพทย์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์รวมถึงแพทย์พยาบาลช่างเทคนิคนักบําบัดและนักวิจัยเพื่อตรวจสอบเข้าใจและตอบสนองความต้องการของพวกเขาสําหรับระบบอุปกรณ์และอุปกรณ์ ‎

‎วิศวกรชีวการแพทย์ทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์เพื่อออกแบบระบบอุปกรณ์และอุปกรณ์สําหรับการใช้งานทางการแพทย์ ‎‎(เครดิตภาพ: เจนีคโบรสผ่านเก็ตตี้อิมเมจ)‎

‎วิศวกรรมเคมี‎‎เป็นวิธีปฏิบัติในการออกแบบอุปกรณ์ระบบและกระบวนการในการกลั่นวัตถุดิบและสําหรับการผสมการผสมและการประมวลผลสารเคมีเพื่อทําผลิตภัณฑ์ที่มีค่า‎‎วิศวกรรมคอมพิวเตอร์‎‎เป็นวิธีปฏิบัติในการออกแบบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย